Όροι χρήσης

  1. Αρχική
  2. Όροι χρήσης


Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Θα σας παρακαλούσαμε, πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας, να διαβάσετε προσεκτικά τους ακόλουθους
Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης. Όλο το περιεχόμενο καθώς και οι υπηρεσίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα silkfeel.gr
υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρει
η ιστοσελίδα τότε η Silkfeel διατηρεί το δικαίωμα να θεωρήσει ότι εσείς έχετε διαβάσει προσεκτικά, ότι έχετε κατανοήσει πλήρως
και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα της
Silkfeel και τα περιεχόμενα της είναι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Η Silkfeel επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος της να
αρνηθεί την πώληση των προιόντων ή των υπηρεσιών της σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή/και γεωγραφική περιοχή αφού πρώτα
αυτό το πρόσωπο ενημερωθεί πρώτα εγγράφως ή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις της
Ελληνικής νομοθεσίας και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Silkfeel ή τρίτων. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν μπορούν
να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να επαναδιανεμηθούν, να τροποποιηθούν, να αναδημοσιευθούν ή να χρησιμοποιηθούν
στο σύνολο ή μέρος αυτών χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Silkfeel. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτή την
ιστοσελίδα δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιαδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό
δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Silkfeel ή τρίτων. Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στην
ιστοσελίδα της Silkfeel, οι ονομασίες προιόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή
απεικονίσεις αποτελούν σήματα της Silkfeel ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων
αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της Νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου
Ανταγωνισμού κλπ. Ο χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει την Silkfeel, τα στελέχη της, τους αντιπροσώπους της, τους
προμηθευτές της, καθώς και τρίτους συνεργάτες της από κάθε απώλεια, έξοδο, ζημία, κόστος συμπεριλαμβανομένης και της
εύλογης αμοιβής των Νομικών της Συμβούλων που θα προκύψουν από τυχόν παραβίαση των Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης
της Ιστοσελίδας από τον χρήστη.
 
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Silkfeel δε συλλέγει κανένα προσωπικό δεδομένο από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά μόνο προσωπικά στοιχεία από
τους εγγεγραμμένους χρήστες αυτής και χωρίς την πρόσβαση σε αυτά από τρίτους. Η Silkfeel δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται
να διαθέσει σε τρίτους οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετική με τους εγγεγραμμένους χρήστες της ιστοσελίδας.
 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Η Silkfeel μας προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής και λεπτομερής η περιγραφή των προιόντων που διαθέτει προς
πώληση μέσω της ιστοσελίδας της. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δε σας καλύπτει η αναγραφόμενη περιγραφή
ενός προιόντος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λύσουμε κάθε απορία σας και να σας εξυπηρετήσουμε
με τον καλύτερο τρόπο. Η Silkfeel διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της περιγραφής των προιόντων της χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από την εμφάνιση της στην ιστοσελίδα της Silkfeel.
 
5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Οι αναγραφόμενες τιμές όλων των πωλούμενων προιόντων στην ιστοσελίδα της Silkfeel είναι τιμές είτε λιανικής είτε χονδρικής, και περιλαμβάνουν
Φ.Π.Α. Το τελικό κόστος κάθε παραγγελίας θα υπολογίζεται αφού προστεθούν στη λιανική τιμή τα έξοδα αποστολής για το
ύψος των οποίων θα ενημερώνονται οι πελάτες μας πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους. Η τιμή που χρεώνεται στον
πελάτη είναι η ισχύουσα κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Η Silkfeel διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών των
προιόντων της, ωστόσο οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν θα επηρεάζει τις ήδη αποσταλθείσες παραγγελίες, οι οποίες έχουν
γίνει αποδεκτές από την Silkfeel. Η Silkfeel σας παρέχει τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, να επιλέξετε
το είδος του παραστατικού που επιθυμείτε να εκδοθεί, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο. Στην περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο
συμπληρώστε τα ανάλογα πεδία στην ηλεκτρονική παραγγελία σας και θα επικοινωνήσει μαζί σας η Silkfeel για την επιβεβαίωση
των στοιχεία τιμολόγησης. Η συναλλαγή θα θεωρείται ολοκληρωθείσα μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής
επιβεβαίωσης από την Silkfeel. Η Silkfeel δύναται να υπαναχωρήσει και να μην εκπληρώσει μία παραγγελία, αναιτιολογήτως
ενώ στην περίπτωση αυτή θα επιστρέφεται το τίμημα που τυχόν έχει ήδη εισπραχθεί.
 
6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η Silkfeel μας διαθέτει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:
- Με αντικαταβολή στην υπηρεσία ταχυμεταφορών κατά τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας.
- Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Silkfeel.
 
7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Η Silkfeel εγγυάται την καλή κατάσταση της ποιότητας και της συσκευασίας των προιόντων πριν από την αποστολή τους.
Τα προιόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας συνοδεύονται από τις σχετικές εγγυήσεις των κατασκευαστών, όπου
τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Η Silkfeel δεν προσφέρει καμμία παραιτέρω εγγύηση (χρονική ή άλλου είδους), εκτός από τις
περιπτώσεις που κάτι τέτοιο προβλέπεται ρητά. Σε περίπτωση που κάποιο προιόν εμφανίζει ελάττωμα το οποίο καλύπτεται
από εγγύηση η αποστολή του προιόντος προς επισκευή στην έδρα της Silkfeel μας, καθώς και εν συνεχεία η παραλαβή
του εν λόγω προιόντος, θα πραγματοποιείται με επιβάρυνση της Silkfeel. Τα έξοδα αποστολής αρχικά θα επιβαρύνουν τον
πελάτη και αφού μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι όντως το ελάττωμα καλύπτεται από εγγύηση τότε θα επιστρέφονται στον
πελάτη τα έξοδα αποστολής.
 
8. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τα προιόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση που έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του.
Η Silkfeel συνεργάζεται με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier), προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη
αποστολή των προιόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της Silkfeel, οι οποίοι θα ενημερώνονται για
το ακριβές κόστος της εκάστοτε αποστολής πριν από την ολοκλήρωση και υποβολή της τελικής τους παραγγελίας.
Η Silkfeel μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προιόντων στους πελάτες της εντός εύλογου χρόνου
σε περίπτωση όμως καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο, η Silkfeel δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη οποιασδήποτε ευθύνης.
 
9. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Τα αποστελλόμενα προιόντα καλύπτονται από ασφάλεια για ζημιά ή απώλεια κατά τη μεταφορά. Η ισχύς της εν λόγω
ασφάλειας παύει να υπάρχει από τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη.
 
10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Για την αποφυγή της δικής σας ταλαιπωρίας θα σας συνιστούσαμε να προσέχετε κατά τη στιγμή της παράδοσης της
παραγγελίας σας την κατάσταση του πωλούμενου προιόντος και το άθικτο της συσκευασίας του, προκειμένου να
διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, όπως εσφαλμένη αποστολή, σπασμένο προιόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ.
Επιστροφές των προιόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της ιστοσελίδας της Silkfeel μας προβλέπονται στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
 
10.1 Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής προιόντος, η οποία θα οφείλεται στην Silkfeel ή στους προμηθευτές αυτής
ο πελάτης θα έχει  δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή αυτού.
Το προιόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή)
και να περιλαμβάνει το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν την Silkfeel.
 
10.2 Ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως και να επιστρέψει το προιόν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών
από την παραλαβή αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών. Το προιόν πρέπει να
βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, η συσκευασία του να είναι άθικτη (κλειστή) και να περιλαμβάνει
το αρχικό περιεχόμενο. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής θα βαρύνουν τον πελάτη.
 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο πελάτης θα φέρει την ευθύνη για την απώλεια ή τη χειροτέρευση των προιόντων μέχρι την
επιστροφή τους στην Silkfeel. Κατά συνέπεια σας συνιστούμε οι επιστροφές να πραγματοποιούνται με τη χρήση των
υπηρεσιών μεταφορών (courier) που χρησιμοποιεί η Silkfeel και κατόπιν συνεννοήσεως μεταξύ της Silkfeel και του πελάτη.
 
11. ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν
έχουν από τον νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 
12. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Silkfeel αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
 
13. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η Ιστοσελιδα Silkfeel.gr διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών αλλά και των εγγεγραμένων μελών
της Ιστοσελίδας για την αποστολή αυτόματων email που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας όπως
email δημιουργίας λογαριασμού, email επιβεβαίωσης , τροποποίησης , ακύρωσης παραγγελιών κλπ.
 
14. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ - NEWSLETTERS
Η Ιστοσελίδα Silkfeel.gr διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών αλλά και των εγγεγραμένων μελών
που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ενημερωτικά δελτία είτε μέσω της υπηρεσίας ''Εγγραφή στο Newsletter'' είτε κατά τη
διαδικασία εγγραφής μέλους. Η Silkfeel δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν πρόκειται σε καμμία των περιπτώσεων να αποστείλει
ενημερωτικά δελτία που δεν προέρχονται από και δεν σχετίζονται με την Ιστοσελίδα Silkfeel.gr.
Ο εγγεγραμένος χρήστης στην υπηρεσία newsletter μπορεί να επιλέξει, αν και εφόσον επιθυμεί, να διαγραφεί οποιαδήποτε
στιγμή από την συγκεκριμένη υπηρεσία στέλνοντας από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποίησε
στην εγγραφή ένα email στο sales@Silkfeel.gr με θέμα ''Ακύρωση εγγραφής newsletter''.
Η Ιστοσελίδα Silkfeel.gr.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.
 
15. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προυποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστέος, ο συγκεκριμένος
όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφτεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστικότητα και εγκυρότητα των υπολοίπων όρων.
Η Silkfeel δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προυποθέσεων Χρήσης που
περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από την στιγμή
που αυτές θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα της Silkfeel. Η Silkfeel διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό
της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.
 
16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι εν λόγω Όροι και Προυποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος.
Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα ιστοσελίδα είναι τα δικαστήρια της Δράμας.