Πολιτική Απορρήτου

  1. Αρχική
  2. Πολιτική ΑπορρήτουΠολιτική Απορρήτου

  1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των
   Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας www.silkfeel.gr .
  Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγονται από το
  silkfeel.gr κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις
  προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από
  το silkfeel.gr. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής και
  τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση
  μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών της Ιστοσελίδας και οποιoνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή
  και την ιδιοκτησία του silkfeel.gr.
 
  2. ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
  Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά
  δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, ημερομηνία γέννησης κτλ. θα χρειαστούν μόνο στην περίπτωση που ο επισκέπτης
  επιθυμεί να γίνει μέλος της Ιστοσελίδας προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Το silkfeel.gr έχει την
  δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί
  με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.
 
  3. ΕΓΓΡΑΦΗ / ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
  3.1 Προσωπικά Δεδομένα
  H διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απαιτεί την παροχή κάποιον ελάχιστων προσωπικών
  δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητά ενός ατόμου όπως
  το όνομα, η ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email) ή άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με
  την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το κινητό τηλέφωνο. Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος
  οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων
  υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο
  χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 όπως σήμερα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων
  προσωπικού χαρακτήρα όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, είναι δυνατόν
  να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες
  από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη / μέλους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων
  προσωπικού χαρακτήρα.
  3.2 Εγγραφή στην Ιστοσελίδα
  Για τη δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του, ένα έγκυρο email
  και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο επισκέπτης καλείται να δηλώσει προαιρετικά επιπλέον
  πληροφορίες αν και εφόσον το επιθυμεί, όπως περιοχή διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ. Μετά την εγγραφή, τα παραπάνω
  στοιχεία λογαριασμού είναι δυνατό να προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση από τον ίδιο τον
  χρήστη / μέλος με χρήση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης ή κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος προς
  το silkfeel.gr.
  3.3 Παραγγελίες
  Για τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας, ο χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας πρέπει να δηλώσει το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη
  της παραγγελίας, περιοχή αποστολής (Πόλη, Οδό, Ταχ. κώδικα) καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί
  να είναι του ίδιου του χρήστη / μέλους ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου εκ μέρους του οποίου ο χρήστης / μέλος
  πραγματοποιεί την παραγγελία. Επίσης, ο χρήστης / μέλος μπορεί προαιρετικά να δηλώσει και επιπλέον ειδικά σχόλια που
  αφορούν την υπηρεσία που πρόκειται να λάβει. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας στην Ιστοσελίδα, το ονοματεπώνυμο του
  παραλήπτη τα στοιχεία αποστολής και το τηλέφωνο επικοινωνίας θα χειρίζονται από το silkfeel.gr ως εμπιστευτικά και θα
  χρησιμοποιηθούν με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση των παραγγελιών.
  3.4 Σχόλια και Κριτικές
  Τα εγγεγραμένα μέλη της Ιστοσελίδας silkfeel.gr έχουν δικαίωμα να υποβάλουν σχόλια, κριτικές και βαθμολογίες μέσω του
  λογαριασμού τους βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της Ιστοσελίδας. Το υλικό αυτό των χρηστών μπορεί
  α) να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα, β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από το silkfeel.gr σε
  πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, newsletters, πλατφόρμες ειδικών προωθητικών ενεργειών, εφαρμογές και άλλα δίκτυα
 που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από το silkfeel.gr. Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω υλικό

  δεν θα  συμπεριλαμβάνει τυχόν προσωπικά δεδομένα του χρήστη προκειμένου να διασφαλίζεται η ανωνυμία του. Στην περίπτωση που

  ένας χρήστης δεν επιθυμεί καμία δημοσίευση ή αναπαραγωγή τέτοιου υλικού δεν θα πρέπει να κάνει χρήση της συγκεκριμένης
  υπηρεσίας.
  3.5 Διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων
  Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως
  ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος κάνει χρήση
  της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες και οι πληροφορίες που μοιράζεται
  θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις
  απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Το silkfeel.gr δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των
  εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.
 
  4. COOKIES
  Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του
  σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία
  αποστέλλονται και φυλλάσονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται
  στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή
  του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του silkfeel.gr
  όπως η σύγκριση προϊόντων, η διατήρηση ιστορικού προϊόντων που επισκέφθηκε ο χρήστης κλπ. Ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος
  της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη
  όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας
  θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς cookies.
  
  5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP
  Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση
  πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη
  / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από το
  silkfeel.gr εάν είναι αναγκαίο στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας από μέρους του επισκέπτη
  / χρήστη / μέλους.
 
  6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
  Υπό ορισμένες συνθήκες, το silkfeel.gr δύναται να μεταφέρει, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις
  τα προσωπικά δεδομένα ενός επισκέπτη / χρήστη / μέλους προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές
  κατόπιν νομίμου αιτήματός προκειμένου να:
 
  α) Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους.
  β) Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές
      Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους).
  γ) Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία.
  δ) Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή / και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας
   
  Ο χρήστης / μέλος έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και
  αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.
 
  7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  Ο χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με το silkfeel.gr προκειμένου να διασταυρώσει
  την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του καθώς και την
  εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων
  το silkfeel.gr ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη / μέλος να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να
  ικανοποιήσει το αίτημά του. Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και
  συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Ο κάτοχος λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (μέλος)
  είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να
  γνωστοποιεί αμέσως στο silkfeel.gr οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και
  οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού. Το silkfeel.gr λειτουργεί σύμφωνα με την
  ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που
  ο χρήστης / μέλος παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της.
  Μόνο οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται
  μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.
 
  8. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  Το silkfeel.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή
  χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου
  θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας
  αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων
  προσθηκών ή διαγραφών.